Instagram

Økonomien ved et efterskoleophold

Betalingen for ophold og undervisning fastsættes som et ugebeløb for et år ad gangen.For skoleåret 2017-18 er uge prisen kr. 2150 i 42 uger. (Beløbet er inden beregning af statstilskud, som er afhængigt af husstandsindkomst - se link nedenfor!) Når tilskudsgrundlag skal beregnes, ses der på, hvem der bor i husstanden ved elevens skolestart og på grundlag af din/jeres indkomst 2 år tilbage. Betalingen dækker udgifter i forbindelse med efterskoleopholdet, herunder også udenlandsrejse, MASS-tur og andre ekskursioner. Pr. 1. november forud for skoleåret indbetales et depositum på kr. 2.000, som ikke tilbagebetales ved eventuelt senere framelding.

Ved skoleårets begyndelse betales yderligere et acontobeløb. Resten af skolepengene indbetales i et antal rater. Endelig afregning finder sted ved skoleårets slutning. Afbrydes skoleopholdet i løbet af kursustiden, skal der betales ekstra kr. 5.000.

Hvad koster et efterskoleophold 2017-18 på Løgumkloster Efterskole?

Online beregner

Individuel støtteordning

Skolen råder over en sum penge, som bruges til individuel, supplerende økonomisk støtte. Tildeling sker efter ansøgning. F.eks. kan støtten gives ved en betydelig indtægtsnedgang i forhold til grundlag for beregning af statsstøtte, sygdom eller arbejdsløshed. Tag kontakt til Forstander, Jørn Nørgaard for mere information.

Man kan også få støtte via sponsorgaver givet af skolens bagland og venner, det kan du også få mere information om ved at kontakte skolens forstander.

Har du lyst til at støtte en elev så læs mere om det her: Sponsor for en elev

Se tidligere nyheder

20-04-2018

Velkommen til Jacob, unglærer 18-19

Velkommen til Jacob, unglærer 18-19
Læs mere...
11-04-2018

Galla 2018

Gallafesten var årets sidste fest, og det blev fejret i stor stil
Læs mere...
30-03-2018

Flot indsamlingsprojekt - Slået på målstregen

Slået på målstregen, men flot indsamlingsprojekt
Læs mere...
23-03-2018

Digitalt Design på besøg ved DR - P4

Digitalt Design på besøg ved DR - P4
Læs mere...
23-03-2018

Nyt projekt "Køkkentjansen"

Vi deltager fra 2019 i projektet køkkentjansen.
Læs mere...
10-03-2018

Musical - Ronja Røverdatter

Mon Mattis-slægten og Borka-røverne nogensinde vil enes
Læs mere...