Instagram

Ordforklaring

Brobygning
10. klasse skal i obligatorisk brobygning i en uge. De kan vælge en uge på erhvervsskole eller at besøge 2 gymnasiale uddannelser i denne uge. Skolen sørger for og betaler for transporten. I enkelte tilfælde kan der tilbydes op til 5 ugers brobygning.

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelserne (FTU)
Tilmelding sker på: www.optagelse.dk. Adgang sker med elevens Uni-login og forældreunderskrift sker med Nem-ID. Tilmeldingen skal være klar og underskrevet af forældrene 1. marts hvorefter skolevejlederen tjekker og sender til 1. ønske. Hvis eleven er uddannelsesparat skal han have en plads på ungdomsuddannelsen, dog ikke nødvendigvis på den nærmeste institution. Der er mulighed for at udfylde flere ønsker i FTU.

Obligatorisk, Selvvalgt Opgave (OSO)
I 10. klasse skal eleven lave en OSO-opgave. Vi har valgt at afsætte sammenhængende skoledage til at udarbejde en opgave, hvor eleven beskriver hele sit uddannelsesforløb og fordyber sig i et område inden-for deres uddannelse. Opgaven fremlægges for en mindre gruppe.

Praktik
9. klasse skal i praktik. De søger selv en praktikplads med hjælp fra vejlederen. Eleverne skal bo på skolen i praktikperioden. Eleven betaler transportudgifterne. 10. klasse kan vælge at komme i praktik efter aftale med vejlederen og hvis det er relevant i forhold til deres uddannelsesvalg. Det må gerne være i ferierne, men kan også foregå i skoletiden. 


Uddannelsesparat
Eleven skal vurderes uddannelsesparat enten til en gymnasial uddannelse eller til en erhvervsuddannelse for at kunne påbegynde ungdomsuddannelsen. Er eleven ikke uddannelsesparat skal han tilbydes et forløb, som vil gøre ham parat.


Vi vil i høj grad arbejde på, at efterskoleopholdet vil gøre eleven klar til en ungdomsuddannelse. Et af redskaberne til det er individuelle handleplaner.Hvis det er nødvendigt med ekstra indsats efter tiden på Løgumkloster Efterskole, vil vi kontakte elevens UU-center så tidligt som muligt, så vi i fællesskab kan planlægge et forløb. 1. marts overtager UU-centret ansvaret for planlægning af forløb for de elever, som ikke på det tidspunkt kan erklæres uddannelsesparate. 


Se også: http://www.uvm.dk/parat 

Uddannelsesplan
Uddannelsesplanen udfyldes på: www.minuddannelse.net. Eleven bruger Uni-login, som udleveres af skolen. 

Uddannelsesportal
Det vigtigste informationssted er: www.UG.dk Her står stort set alt om uddannelse og job i Danmark. 

Ungdommens Uddannelsescenter (UU)
Vejledningen på Efterskolen sker i et samarbejde med UU-centrene så vi sikrer et sammenhængende uddannelsesforløb for de unge. UU har ansvaret for vejledning af alle unge indtil de er 25 år.

Se tidligere nyheder

20-04-2018

Velkommen til Jacob, unglærer 18-19

Velkommen til Jacob, unglærer 18-19
Læs mere...
11-04-2018

Galla 2018

Gallafesten var årets sidste fest, og det blev fejret i stor stil
Læs mere...
30-03-2018

Flot indsamlingsprojekt - Slået på målstregen

Slået på målstregen, men flot indsamlingsprojekt
Læs mere...
23-03-2018

Digitalt Design på besøg ved DR - P4

Digitalt Design på besøg ved DR - P4
Læs mere...
23-03-2018

Nyt projekt "Køkkentjansen"

Vi deltager fra 2019 i projektet køkkentjansen.
Læs mere...
10-03-2018

Musical - Ronja Røverdatter

Mon Mattis-slægten og Borka-røverne nogensinde vil enes
Læs mere...